AMAÇLAR İÇİN İŞ BİRLİKLERİ

AMAÇLAR İÇİN İŞ BİRLİKLERİ

 

Küresel hedefler dünyanın 2020 itibari ile tüketim algoritmasının ürettiği sonuçları onarmak  ve daha yaşanılabilir bir dünya için çözüm önerileri olarak değerlendirilmelidir.  Ayrı ayrı farklı zararlar verdiğimiz dünyanın yeniden iyileşmesi ancak ortak bir çaba ile  mümkündür. Sivil inisiyatiflerin rol alması, gönüllü çalışmalar yapılması kamunun güç ve  imkânları ile beslenmeli, özel sektörün sorumluluğu ile finansal kaynaklar sosyal çabaya  aktarılmalıdır. Bu kapsamda yapılan çalışmaların hedefler kadar iş birliklerine odaklanması  da önem arz etmektedir.  

KAMU- STK  

Politika oluşturma ve uygulama süreçlerine STK'ların katılımını temin edecek yasal  çerçeveye ve Kamu-STK işbirliğinin nasıl ele alınacağı ve desteklenilmesi gerektiği daha  fazla dikkat edilmelidir. STK ağlarıyla yanı sıra sosyal politikalarda karar mercii kurumların aynı masa etrafında toplanması sağlanmalıdır. Böylelikle sivil alan çalışanlarının aktör olması  için kamunun desteği sağlanacak çalışmalar kaynakların verimli kullanılması için  yönlendirilebilecektir.  
İzleme ve değerlendirme yöntemleri ve sosyal politikalarda kamu makamlarıyla etkileşim  modelleri hakkında bilgiler ve ilgili alanlarda STK'ların politikalara etkisi - Sosyal hizmet  sunumuna ilişkin Kamu-STK işbirliğini sağlayacak yönetişim modelleri böylelikle inşa  edilecektir.  
Aktörler, STK ağlarıyla yanı sıra sosyal politikalarda karar mercii kurumların temsilcileriyle  buluşarak ortak çözüm mekanizmaları kurgulayacaktır. Sosyal hizmet sunumuna ilişkin iyi  uygulamaları incelemek amacıyla saha ziyaretleri düzenlenecek böylelikle beraber iş yapma  kültürü kazanılacaktır. 
                                                                                                 

Murat Pehlivanoğlu

Hayalinizdeki projeleri gerçekleştirelim