Geleceğin Dünya'sının Yöneticileri Kimler Olacak?

Geleceğin Dünya'sının Yöneticileri Kimler Olacak?

Küreselleşme yaşanan bir süreç olarak insanlığa yeni olanaklar sunduğu kadar, yeni sorunlarında ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu sorunların başında ise küresel ölçekli çevre sorunları gelmektedir.  Çevre sorunlarının doğal sonucu olarak bozulan ekolojik denge, insan ve diğer canlıların yaşamlarını tehdit etmektedir. Bu bağlamda insanoğlu bu çevre sorunlarına karşı çeşitli sorumluluklar üstlenmeye başlamıştır. Bu sorumluluğu üstlenen en büyük kesimin ise gelecekte daha çok zarar göreceklerini düşünen gençlerin olduğunu görmekteyiz.

Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen çevre eylemleriyle birkaç yıldır dünyanın ilgisini üzerine çekmiş bir insan. Malala Yousafzai. Henüz 17 yaşındayken Nobel Barış Ödülü aldı. Kız çocuklarının eğitiminin sosyal ve ekonomik etkileri konusunda farkındalık yaratmak ve kız çocuklarının potansiyel gücünü fark edip daha fazla ortaya çıkarmak amacıyla Malala Fonu'nu kurdu. Emma Watson. Çocukluğundan beri ünlü bir oyuncu. Bundan 5 yıl önce 24 yaşındayken Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi oldu ve Birleşmiş Milletler'de kadın hakları konusunda yaptığı konuşma ile dünyaya adını duyurmuş bir insan. Kendisi hala bu konuda ki çalışmalarına azimle devam ediyor.

 Yeni nesil, kendilerini ilgilendiren ya da genel olarak tüm toplumsal konular da ebeveynlerinden çok daha fazla duyarlı olmaya  ve seslerini daha gür şekilde çıkartmaya başlamışlardır. Bu isimlerin başında ise Greta Thunberg geliyor. İsveçli Greta sıradan bir öğrenci olmasına rağmen üzerinde durduğu konularla dünya gündemine oturmuş bir insan. Şuan dünyamızda kendi yaşlarında olan ve Greta gibi toplumsal sorunlara önderlik etmek isteyen birçok insan mevcut. Başta gönüllü teşebbüsler olmak üzere kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarında gençlerin izine sıkça rastlar olduk. Bu bağlamda gençlerin kendi istediği ve yatkın olduğu alanlar da özgürce etkinlikler yapmaları ve belli konular da inisiyatif almaları alışıldık durumlar haline gelmeye başlamıştır.

Dünya artık çok farklı bir yere doğru gidiyor. 68 kuşağı özgürlük istiyordu. Bugün ise genç nesil çevre sorunlarına, eğitim ve gelir eşitsizliğine, dünya kaynaklarının amacına uygun kullanılmamasına ve dünyanın sürdürülebilir geleceğine ses yükseltmeye başladılar. Ve de bu sorunların çözümüne yönelik çalışmalar da aktif olarak rol almaya başladılar. Gençliğin tepki gösterdiği konularda genellikle küresel ölçekli ve geniş toplulukları etkileyen büyük sorunlar. Örneğin iklim değişikliği, tarımsal üretimin azalması, cinsiyet eşitsizliği, plastik kullanımı ve daha birçok alanda ki olumsuzluklar... Bu sorunların yaratttığı küresel ölçekte ki hasarları hafifletmek adına gençler herkesten daha fazla duyarlı ve sorumluluk almaya başladı. Bu bağlamda gençlerin etkin olarak katılımını sağlayacak programların geliştirilmesinde  ve bu programların uygulanmasında gençlere her zamankinden daha fazla yer verilmeye başlandı.

Tekrar etmek gerekirse dünya sorunlarının fazlaca arttığı bu dönemler de herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Özellikle herkesten çok geleceği yönetecek olan genç kesimlerin bu sorunları farklı açılardan ele almaları görülmektedir. Küresel ölçekli geniş toplulukları etkileyen bu sorunlar da gerçekten yapan, elini taşın altına sokan ve de toplumlara yol gösteren gençlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeplerden dolayı gelecekte var olmak isteyen toplumların dünyayı ya da geniş toplulukları etkileyen uzun süreli değişimleri yakından takip etmeli ve bu değişimlerin olacağı alanlarda gençlere her zamankinden daha çok görev ve sorumluluklar vermeli. Çünkü Greta gibi yeni nesil hepimizi izliyor olacak...

 

Sinan BULUŞ
Sosyal FABRİKA

Hayalinizdeki projeleri gerçekleştirelim