Kuzey Adana Kalkınma Programı Stajyerlerini Arıyor.

Kuzey Adana Kalkınma Programı Stajyerlerini Arıyor.

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen projemiz; Adana Kuzey ilçelerinde yaşayan kadınların aktif işgücü talebine uyumunu ve istihdam edilebilirliğini sağlayacak merkezler kurarak kırsal kalkınmada örnek bir model teşkil etmesini amaçlamaktadır. Bu bağlamda 6 farklı üretim atölyesi kurarak katılımcıların mesleki eğitim almaları ve ardından yöresel ürünler üretmeleri hedeflenmektedir. 18 ay sürecek projede İlçe Belediyeleri, Kaymakamlıklar, Adana Valiliği, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Adana İŞKUR paydaş olarak yer almaktadır. Stajyerlik başvurusu; proje faaliyetlerinin yürütülmesi süresince proje/belirli zamanlı çalışmalarda görev alacak Adana ilinde ikamet eden 3. veya 4. Sınıf İİBF, İletişim Fakültesi, Radyo ve Televizyon ile Medya bölümlerinde okuyan öğrencilere yöneliktir. Öğrencilere proje süresince ayrıca burs bağlanacaktır.  
 
 
 
 
 
Başvuru: www.sosyalfabrika.org

Hayalinizdeki projeleri gerçekleştirelim