Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Üzerine

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Üzerine

Çoğumuzun bildiği üzere Birleşmiş Milletler’in 25 Eylül 2015 tarihinde New York’ta düzenlediği Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde bir araya gelen ülke liderleri  2030’a kadar dünyada yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelebilmek için söz verdi ve bu doğrultuda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (“Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”, artık “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” olarak anılmaya başlandı.) ortaya çıktı. Bu amaçlar 2000 yılında gerçekleştirilen Milenyum Zirvesi’nde kabul edilen Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’nin devamı niteliğinde olmakla birlikte bu hedeflerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları adı altında daha kapsamlı bir şekilde yeniden dünya gündemine getirilmesi, Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’nin bütünsellikten uzak olması ve o dönem şartları sebebiyle daha az kitleye ulaşması sebebi ile olmuştur. Fakat bununla birlikte  getirdiği tecrübenin bu döneme katkısı da oldukça büyüktür. Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’nin üzerine inşa edilen ve daha detaylı,daha kapsamlı ve daha bütüncül kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları  17 Amaç ve 169 alt hedef içermektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma’nın üç temel boyutu vardır. Bunlar sosyal,ekonomik ve çevresel boyutlardır. Sürrdürülebilir Kalkınma Amaçları bu üç boyutu içermektedir. Yani kısaca, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları , diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları içerisinde yer alan, yoksulluğa son verilmesi,sağlıklı yaşam, barış ve adalet gibi amaçlara etkili erişim için ön koşul Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin sağlanmasıdır. Yani amaçların tamamına erişim için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği önem arz etmektedir.

Peki Toplumsal Cinsiyet Eşitliği amacı hangi alt hedefleri içermektedir?

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 5. Amacı olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği , kamuda ve özel alanlarda bütün kadınlara ve kız çocuklarına yönelik  her türlü istismarı ortadan kaldırmak, çocuk evliliği, erken yaşta zorla evlendirilme, kadın sünneti gibi  bütün zararlı uygulamarı ortadan kaldırma, sosyal koruma politikalarının eşit şekilde sağlanması, kadınların siyasi, ekonımik ve sosyal hayatlarında  karar verme süreçlerine etkin bir şekilde katılımlarının sağlanması, kadınlara cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında evrensel erişim sağlanması, kadınların güçlenmelerinin ilerletilmesi kısaca kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın ve istismarın ortadan kaldırılması alt hedeflerini içerir.

Kadınlar ve kız çocuklarına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması yalnız temel insan hakkı değildir, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı hızlandırmak için kritik önem taşır. Kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin çarpan etkisi yarattığı ve ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırdığı defalarca kanıtlanmıştır.

İstismar mağdurlarını bizzat tanımış,erken yaşta evlendirilmiş birçok kız çocuğu görmüş,hatta bazılarının hiç çocuk olamadığına, ayrımcılıklara şahit olmuş insanlarız.  Ve bu  amaçların içerisinde kız çocuklarına, genç ve yaşlı kadınlara, cinsiyet fark etmeksizin her insana umut etmeyi bırakmayacakları bir gelecek getirdiğine inanıyoruz.

GİZEM AKARSU

(https://www.kureselamaclar.org/amaclar/toplumsal-cinsiyet-esitligi/)

(https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html)

Hayalinizdeki projeleri gerçekleştirelim