ULUSLARARASI GENÇLİK GÜNÜ / DÜNYA GENÇLİĞİNİN DURUMU

ULUSLARARASI GENÇLİK GÜNÜ / DÜNYA GENÇLİĞİNİN DURUMU

Kimdir Bu Gençler ?

Gençlerin kabul edilmiş uluslararası bir tanımı yoktur fakat Birleşmiş Milletler’e  Üye Devletler tarafından gençlik “15 ile 24 yaşları arasındaki kişiler” olarak tanımlanır.

Dünya Gençliğinin Durumu

Bugün, küresel nüfusun yüzde 16'sını oluşturan 15 ile 24 yaşları arasındaki 1,2 milyar genç var. 2030 Gündemini oluşturan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA'lar) hedef tarihi olan 2030'a kadar gençlerin sayısının % 7 artarak yaklaşık 1,3 milyara çıkması bekleniyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün raporuna göre dünyanın yeni sorunu ne eğitimde ne işte olan gençler. 2019 yılı itibarıyla dünya genelinde 15-24 yaş arasındaki 267 milyon genç ne okuyor ne de çalışıyor. Bu rakamın 2023 yılında 280 milyona kadar çıkması bekleniyor. Türkiye’de ise gençlerin yüzde 26’sı ne eğitim alıyor ne de çalışıyor.

Gençler toplumlarında giderek daha adil  fırsatlar ve çözümler talep ederken, gençlerin karşılaştığı çok yönlü zorlukları (eğitime erişim, sağlık, istihdam ve cinsiyet eşitliği gibi) ele alma ihtiyacı her zamankinden daha acil hale geldi.

Hepimiz biliyoruz ki gençlik,  gelişme ihtiyacı olan tüm ülkeler için oldukça önemli bir güçtür. Fakat gençliğe ihtiyaç duydukları bilgi ve fırsatlar sağlanmalıdır.

Gençlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

2030  gündeminin evrensel doğası, gençliğin tüm amaçlar ve hedefler doğrultusunda  dikkate alınmasını gerektirir. Dahası,  gençler değişimin temsilcileri olarak kabul ediliyor. Tüm Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gençliğin gelişimi için kritik öneme sahip olsa da  eğitim ve istihdam alanlarındaki amaçların ve alt hedeflerin gerçekleştirilmesi ve bunların toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde gerçekleşmesi  genel olarak gençliğin gelişimi için temel olan amaçlardandır.

Bu bağlamda önemi vurgulanması gereken amaçlar

 SKA 4: Nitelikli Eğitim,

SKA 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme ve ek olarak

SKA 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği amaçlarıdır.

Gençler, sadece gündem kapsamındaki eylem ve politikaların yararlanıcıları olarak değil, aynı zamanda bunun uygulanmasında ortaklar ve katılımcılar olarak önemli bir role sahip olduklarından , 2030 gündeminin 'meşale sahipleri ' olarak adlandırılabilirler. (UN)

Uluslararası Gençlik Günü (12 Ağustos)

1999'da  Genel Kurul, Dünya Gençlikten Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın (Lizbon, 8-12 Ağustos 1998) 12 Ağustos'un Uluslararası Gençlik Günü olarak ilan edilmesi tavsiyesini onayladı . Her yıl farklı bir odak noktasıyla Uluslararası Gençlik Günü, gençleri ilgilendiren kültürel ve hukuksal çeşitli konulara ve sorunlara dikkat çekmektedir. Gençlik odaklı alanlarda ulusal kapasitenin nasıl güçlendirilebileceği, topluma eksiksiz, etkili ve yapıcı bir katılım için fırsatların nasıl artırılabileceği gibi konuların tartışıldığı bir forum sunmaktadır.

2020 Uluslararası Gençlik Günü'nün teması olan "Küresel Eylem için Gençlik Katılımı"  gençlerin yerel, ulusal ve küresel düzeylerdeki katılımlarının ulusal ve çok taraflı kurumları ve süreçleri zenginleştirme yollarını vurgulamayı ve bunun yanı sıra, resmi kurumsal siyasette temsil ve katılımlarının nasıl önemli ölçüde artırılabileceğini vurgulamaktadır. (UN)

Bu yılki Uluslararası Gençlik Günü, birbiriyle bağlantılı aşağıdaki üç akış aracılığıyla gençlerin katılımına ışık tutmayı hedefliyor:

  • Yerel / topluluk düzeyinde katılım;
  • Ulusal düzeyde angajman (kanunların, politikaların formülasyonu ve bunların uygulanması); ve,
  • Küresel düzeyde katılım.

 

"Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir." / MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

 

# 31DaysOfYOUth

#InternatıonalYouthDay

#SustainableDevelopment

#SustainableDevelopmentGoals

#BaşkaBirGezegenYok

 

 

Hayalinizdeki projeleri gerçekleştirelim