Kalkınma Yönetimi

Kalkınma Yönetimi

Sürdürülebilir kalkınmayı; Ülke kaynaklarının daha verimli kullanılarak geleceğimizin ekonomik ve çevresel olduğu kadar toplumsal ve kültürel boyutlarıyla da doğru programlanması için bir gereklilik olarak görüyoruz.

Sadece ekonomik büyümeyi hedefleyen bir kalkınma modelinin uzun vadeli, toplumun her kesimini kapsayan ve doğa dostu faydalar sağlamayacağı gerçeğinden yola çıkarak çalışmalarımızı kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, STK'ları ve iş dünyasında bu farkındalığı yaratmak üzere kurguluyoruz.

Kırsal ve Kentsel kalkınma süreçlerinde fizibilite, planlama ve uygulamalar gerçekleştirerek, bütünsel kalkınma projeleri geliştiriyor, yerel ve bölgesel ortaklıklar kuruyoruz. 

 

 

 

 

Sosyal Fabrika; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Çalışmalarını Yürütür.

Hayalinizdeki projeleri gerçekleştirelim